PROGRAM

20. april, 2011. Hotel Hyatt Regency, Beograd, Srbija

 

08.30-09.30   
 Registracija - Kafa / Čaj
 
09.30 - 09.35

 Reč dobrodošlice - Conference Republic

 
09.35 - 09.45  Uvodna reč moderatora  
09.45 - 10.00  Uvodno obraćanje  
10.00 - 11.30

 Panel 1: Regulativa u poljoprivredi i standardi - usaglašavanje sa EU

 • Šta predstavlja nova zajednička poljoprivredna politika EU (CAP) za period posle 2013?
 • Kakav uticaj će politka CAP-a imati na zemlje u razvoju i zemlje kandidate za ulazak u EU?
 • Koje promene u regulativi su potrebne za unapređenje bezbednosti prehrambenih proizvoda i dostizanje međunarodnih standarda?
 • Da li je potrebna promena agrarnih politika u zemljama regiona?
 • Koje mere primenjuju ministarstva poljoprivrede da bi podržala domaće poljoprivrednike i proizvođače?
 • Šta čine vlade u cilju poboljšanja regionalne saradnje u poljoprivrednom sektoru?
Nenad Terzić, šef odseka za stočarstvo, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije
Vladimir Međak, Kancelarija za evropske integracije Republike Srbije
Vojislav Stanković, saradnik u Centru za naučno-istraživački rad, Privredna komora Srbije
Ljubiša Jovanović,CEO, BD Agro i predsednik UO Udruženja proizvođača mleka Srbije
Mirko Gavrilović, direktor Sektora za sertifikaciju, SGS Srbija
 

11.30 - 12.00

 Pauza za kafu

 

12.00 - 13.30

Panel 2: Agrobiznis - konkurentnost, marketing, investicije

 • Šta su potrebni preduslovi za veća ulaganja stranih banaka i investitora u poljoprivredu?
 • Na koji način liberalizacija carina utiče na agribiznis? - Mogućnosti i prepreke
 • Šta države u regionu čine da bi povećale konkurentnost poljoprivrednih kompanija?
 • Na koji način regionalni poljoprivredni proizvodi mogu izaći na nova tržišta?
 • Kakvi su potencijali za izvoz lokalnih kompanija na EU tržišta
 • Šta je potrebno učiniti da bi se domaći proizvodi našli u evropskim trgovinskim lancima?

Magdalena Šoljakova, Investment Officer, IFC
Miljan Ždrale, stariji bankar, Agribiznis tim, EBRD
Ljerka Puljić, starija izvršna potpredsednica za strategijske poslovne grupe, Agrokor, Hrvatska
Verica Maraš, direktorka, 13.jul Plantaže, Crna Gora
Roman Glaser, predsednik Uprave i generalni direktor, Perutnina Ptuj d.d, Slovenija
Nikola Vujačić, generalni direktor, Victoria Group, Srbija

 

 

 

 Završna reč - Conference Republic

 

13.30 - 14.30

 Ručak i koktel

 
     
Glavni medijski partner
Srpski seljak
Medijski partneri
eKapijaEurActiv.rsSerbia Business