GOVORNICI

Ann Veronique Mortier - fotoAnn Veronique Mortier

Ataše za investicije i trgovinu, Ambasada Belgije u Beogradu

Ambasada Belgije u Beogradu

[ detaljnije ]

Ljerka PuljićLjerka Puljić,

stariji izvršni potpredsednik, za strategijske poslovne grupe, Agrokor, Hrvatska


Gospodja Puljić je odgovorna za Agrokorove strategijske poslovne grupe, koja obuhvata upravljanje i kontrolu svih preduzeća u okviru Agrokor grupe
Ljerka Puljić je rođena 1954. godine u Zagrebu, gde je završila osnovnu i srednju školu, te diplomirala na Ekonomskom fakultetu (Planiranje i Analize) 1979. godine. Po završenom fakultetu gospodja Puljic je započela svoju karijeru u Ministarstvu nauke I tehnologije kao pripravnik i izvrsni saradnik angažovana za monitoring i razvojnu politiku. Posle položenog stručnog ispita napušta državnu upravu I pridružuje se Ledu, u uverenju da će njene želje I ambicije biti uspežnije ostvarene u biznisu.

Od 1981. do 1998. godine radi u kompaniji Ledo d.d., na poslovima plana i analize, kao stručni saradnik za organizaciju te šef plana i analize. Postaje direktor marketinga 1989. godine.


U momentu akvizicije Leda od strane Agrokora 1994. nalazi se na poziciji direktora marketinga, a veoma brzo biva promovisana na mesto generalnog direktora Leda. Period između 1995 i 1998 je protekao u restruktuiranje Leda i primeni novog investicionog ciklusa te potpunog oživljavanja kompanije u pogledu kadrova. 1998. godine imenovana je za izvršnog direktora marketinga u Agrokoru, odgovorna za koordinaciju i kontrolu marketinških aktivnosti cele Agrokor grupe.

 

2000. godine postaje član upravnog odbora Agrokora zadužena za poslovnu strategiju grupe u pogledu planiranja, marketinga, prodaje i kupovine. Na toj funkciji se nalazi i danas, a od 2008. gospodja Puljic je dodatno zadužena za sektor poljoprivrede u Agrokor grupi.

Tokom svoje karijere gospođa Puljić je prisustvovala velikom broju stručnih skupova, seminara i prošla kroz različite obrazovne programe. U poslednjih nekoliko godina takođe je učestvovala, kao gost predavač na raznim univerzitetima, stručnim skupovima i konferencijama.

Ljerka Puljić je član Nacionalnog saveta za konkurentnost i predsednik Udruženja trgovine u okviru Hrvatske privredne komore.

Tokom 2010. godine gospodja Puljic je izabrana medju 20 najuspesnijih evropskih poslovnih zena za kvalitet u sektoru hrane i maloprodaje od strane European Supermarket magazina (ESM) i Instituta za distribuciju namirnica (MGD)u Londonu.

2010. je dobila CROMA nagradu za zivotno delo.

Ljerka Puljić živi u Zagrebu i majka je jedne ćerke. Osnovni princip njene karijere je da je posvećeni rad i učenje ključ svakog uspeha. Tokom svoje karijere uspesno je izgradila priličan broj danas uspesnih poslovnih ljudi.

[ detaljnije ]

Dr Roman Glaser - Photography

 Dr. Roman Glaser, V.M.D

 Predsednik uprave i generalni direktor, Perutnina Ptuj d.d., Slovenija

Dr. Roman Glaser, rođen u Ptuju. Diplomirao je na veterinarskom fakultetu u Ljubljani 1972. godine, gde je stekao diplomu magistra 1982. i postao doktor veterine 1987. godine. 1988. godine je posredstvom Institituta za veterinarstvo i stočarstvo koji se nalazi u Ptuju postavljen za člana kolektivnog organa upravljanja Perutnine Ptuj, čime je postao odgovoran za koordinaciju proizvodno- tehnoloških poslova u kompaniji.
Godine 1989., postao je potpredsednik sektora za proizvodnju; 1992. predsednik društvenog preduzeća; u septembru 1997., Skupština akcionara Perutnine Ptuj postavila ga je za predsednika uprave i genralnog direktora. Dobio je nagradu Privredne komore Slovenije (PKS) za izuzetna poslovna i preduzetnička dostignuća u 1996. godini.

Aktivan je član Upravnog odbora PKS, predsednik Upravnog odbora Štajerske Privredne komore ŠPK, predsednik Nadzornog odbora Perutnina Ptuj - Pipo d.o.o. Čakovec, predsednik Nadzornog odbora Probanke u Mariboru, predsednik veća SBRA u Briselu, predsednik Upravnog odbora Bistra - naučno istraživačkog centra i predsednik bisiklističkog kluba Perutnine Ptuj. Ponovo je imenovan za predsednika uprave i generalnog direktora Perutnine Ptuj.

[ detaljnije ]

Nikola Vujacic - foto

Nikola Vujačić
Generalni direktor, Victoria Group, Srbija

Nikola Vujačić , rođen je 1970. godine u Vrbasu gde je i završio gimnaziju . Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. U fabrici ulja i biljnih masti Vital a.d Vrbas, počeo je raditi od 1999. godine kao inženjer, a 2005. godine otišao je sa funkcije direktora sektora za razvoj.

U fabrici za preradu uljarica VictoriaOil ( članica Victoria Group) iz Šida zaposlio se 2005. godine gde je kao projekt manadžer učestvovao u izgradnji i rekonstrukciji postrojenja za proizvodnju biodizela a 2005. je postao Generalni direktor fabrike.

Za Generalnog direktora i člana Upravnog odbora Victoria Group a.d. Novi Sad imenovan je u novembru 2008. godine , gde i danas svojim iskustvom uspešno upravlja jedanim od najvećih agrokompleksa u zemlji koji trenutno broji deset firmi članica.[ detaljnije ]

Miljan Zdrale - foto

Miljan Ždrale
Stariji bankar, Agribiznis tim, EBRD

Miljan Ždrale je stekao veliko znanje iz oblasti finansija i menadžmenta tokom desetogodišnjeg rada u komercijalnom i investicionom bankarstvu u međunarodnom okruženju, kao i upravljajući bankarskim investicijama i projektima u ekonomijama tranzicionih zemalja.

Pridružio se EBRD-u 2002. godine i radio u različitim odeljenjima banke: Nekretnine i turizam, Infrastruktura, a od januara 2006. godine i Agribiznis (FMCG i Maloprodaja). Samo u Agribiznis timu, vodio je i učestvovao u više od 20 transakcija u vrednosti većoj od 700 miliona evra, od čega je najveći broj u jugoistočnoj Evropi.
 
Ovi projekti su finansirani različitim finansijskim instrumentima od učešća u kapitalu i kreditiranja, do nekih hibridnih instrumenata. Miljan je zadužen za veze sa mnogim velikim međunarodnim kompanijama (Carlsberg, Bunge, Delhaize Group, CHS iz SAD-a) kao i sa mnogim regionalnim igračima iz zemalja Zapadnog Balkana.

Od 2009. godine nalazi se na poziciji ne-izvršnog direktora u Nadzornom odboru kompanije Carlsberg u Belorusiji.
Odeljenje za Agribiznis se smatra jednim od najuspešnijih bankarskih timova u okviru EBRD-a. Godišnja ulaganja stalno rastu. Tim se trenutno sastoji od više od 30 profesionalnih bankara koji rade na oko 60 projekata u vrednosti većoj od 700 miliona evra godišnje. Među njegovim klijentima se nalaze velike multinacionalne kompanije kao što su Cargill, Danone, Parmalat i Carlsberg, kao i lokalne kompanije i lokalne banke.

U Miljanovo prethodno radno iskustvo spada angažovanje u KMB banci u Moskvi, koja je u stopostotnom vlasništvu Banca Intesa, kao i u ProCredit banci u Beogradu (među čijim vlasnicima su i EBRD i IFC). Karijeru je započeo kao šef kreditnog odeljenja za mala i srednja preduzeća.

Miljan je diplomirao ekonomiju, na smeru za finansije, bankarstvo i osiguranje na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 2000. godine.

Pohađao je dvogodišnji Analitički program u EBRD-u u Londonu (2004) i Program za Private Equity za izvršne menadžere na Oxford Said Business School (2010).
Govori engleksi, ruski i srpski/hrvatski.
[ detaljnije ]
Verica Maras - fotoVerica Maraš

Direktorka, 13 jul Plantaže, Crna Gora
13 jul Plantaže
[ detaljnije ]
Mirko Gavrilovic - fotoMirko Gavrilović
Direktor Sektora za sertifikaciju, SGS Srbija
 
Mirko Gavrilović je rođen 16. marta 1968. godine u Beogradu. Diplomirao je operativni menadžment i mašinske konstrukcije.

Trenutno se nalazi na poziciji direktora sertifikacija u kompaniji SGS Beograd u kojoj radi od 2005. godine.

Vodeći je proveravač za standarde ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 sa više od 750 eksternih provera.
Poseduje sledeće sertifikate: Nigel Bauer & Associates QMS, vodeći proveravač, sertifikat br. 2005/1667; Nigel Bauer & Associates EMS, vodeći proveravač, sertifikat br. EMS/2006/1095; SGS - OHSAS Training course, sertifikat br. 167-08; Upravljanje projektima , sertifikat: Centar za istraživanje ITC, Novi Sad, 2004;
Strategijski menadžment – Privredna komora Srbije – Beograd 2002, sertifikat: Privredna komora Srbije i Fondacija Hanns Seidel, Nemačka.

 
Njegovo ranije radno iskustvo obuhvata nekoliko rukovodećih pozicija kompaniji DP INSA - Industrija satova, Beograd, među kojima su direktor sektora kvaliteta i tehnički direktor.
Instruktor je na sledećim obukama: US Steel Serbia , IAC za QMS & EMS; HOLCIM Serbia , IAC za QMS, EMS & OHSAS; ENERGOPROJEKT , IAC za QMS; MULTISERV Serbia , IAC za QMS; Centar za puteve Vojvodine – CPV, IAC za QMS; NOVKOL , IAC kurs QMS, EMS & OHSAS; Rudnap Group , IAC za QMS.
[ detaljnije ]
Magdalena Soljakova - fotoMagdalena Šoljakova
Country Officer, IFC
 
Magdalena Šoljakova radi za IFC već devet i po godina. Upisala je doktorske studije na Univerzitetu Sheffield u Solunu. Magistrirala je na Univerzitetu Emoru u Atlanti, SAD 2001. godine, a diplomirala u oblasti međunarodnog poslovanja na Univerzitetu Sveti Kiril i Metodije u Skoplju 1998. godine.
Pre nego što je prešla u IFC, radila je za Crimson Capital kao Account Manager i za Radiant Systems (SAD) kao projektni menadžer.
IFC 
[ detaljnije ]
Ljubisa Jovanovic - fotoLjubiša Jovanović
CEO, BD Agro i predsednik UO Udruženja proizvođača mleka Srbije
 
Ljubiša Jovanović je generalni direktor preduzeća BD Agro ad Dobanovci, najveće farme za proizvodnju sirovog mleka u Evropi.
Profesionalno menadžersko iskustvo izgradio je u poslovanju sa inostranstvom i međunarodnoj trgovini u oblasti poljoprivrede, tekstilne, kožarske i hemijske industrije. Jovanović ima preko 20 godina iskustva u razvoju i realizaciji investicija u oblasti agro biznisa u zemlji i nostranstvu, kao i u uspostavljanju poslovnih i finansijskih odnosa sa zemljama EU, odnosno sa prekookeanskim tržištem, Kanadom i SAD.

U periodu od 2003. do 2005. godine radio je u Vladi Republike Srbije, u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom na mestu zemenika ministra. Koordinirao je rad na nivou Vlade na polju izrade strategije zakonskih okvira i promotivnih aktivnosti privlačenja direktnih stranih investicija. Koordinirao je rad Poslovnog saveta Srbije i Nemačke, i inicirao razvoj klastera u automobilskoj industriji Srbije.

Godine 2010. Jovanović postaje predsednik upravnog odbora Udruženja proizvodjača mleka Srbije, koje je formirano u želji da pomogne državi u kreiranju dugoročne i održive strategije unapređenja sektora proizvodnje sirovog mleka. Udruženje je formiralo 22 proizvodjača mleka, koji ukupno godišnje isporuče cca 150.000.000 l mleka, što je 20% ukupne količine mleka koje se otkupi u Srbiji.


Jovanović je dobitnik nagrade za najboljeg menadžera u agrobiznisu u Srbiji, a farma BD Agro je dobitnik nagrade Novosadskog sajma za najbolji agrobiznis u Srbiji.

Rođen je 1958. godine u Travniku, diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Govori engleski, italijanski i nemački jezik. Oženjen je, ima sina Savu.
[ detaljnije ]

Vojislav Stankovic - foto

Vojislav Stanković 
saradnik u Centru za naučno-istraživački rad, PKS
 
Vojislav Stanković je rođen u Beogradu, gde je završio osnovnu školu, gimnaziju i poljoprivredni fakultet. Specijalističke studije na programu International Agriculture Trade (u periodu 1989- 1990. godine), obavio je na Cornell University– College of Agriculture and Life Sciencies – Ithaca – New York, Department of Agriculture Economics pod mentorstvom pofesora Dejvida Blendforda, U Svetskom trgovinskom institutu pri Svetskom trgovinskom centru u Njujorku bio je  angažovan u periodu  1992- 1993. godine na projektu pod nazivom "Export Market Entry Strategies". Deo specijalizacije proveo je i na robnim berzama Londona i Njujorka. Istovremeno, učesnik  je  brojnih naučnih i stručnih savetovanja u zemlji i inostrantvu.

Radni staž započeo u Institutu za spoljnu trgovinu (IST), a kasnije transformacijom IST u Centru za naučno-istraživački rad  PKS  gde je trenutno zaposlen.

U PKS je angažovan na istraživačkim poslovima iz domena položaja poljoprivrede u međunarodniim ekonomskim odnosima, što podrazumeva dugoročna kretanja i razvoj roba, usluga i faktora proizvodnje na makro i mikro planu;  svetske poljoprivrede i međunarodne trgovine (konjunkturni odnosi i dugoročni razvoj) nacionalnih i robnih tržišta i integracionih procesa.

 

Poslednjih godine je angažovan i na praćenju sistemskih problema, posebno onih koji se odnose na teoretske i praktične pristupe u iznalaženju rešenja pri koncipiranju poljoprivredne politike. 
Autor je i koautor preko 150 studijkih projekata i preko 300 stručnih članaka i priloga. Deo stručne angažovanosti odnosio se je i  na izdavačku delatnost. Bio je dugogodišnji glavni i odgovorni urednik časopisa "Jugoslovensko vinogradarstvo i vinarstvo i urednik publikacije "Tržište hrane". 
[ detaljnije ]

Vladimir Medjak - fotoVladimir Međak, Kancelarija za evropske integracije Republike Srbije

Kancelarija za evropske integracije Republike Srbije

[ detaljnije ]

Nenad Terzić, šef odseka za stočarstvo, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

[ detaljnije ]